Salainen virhe asunnon kaupassa

Salainen virhe asunnon kaupassa

Mikä on salainen virhe ? Mikä on salainen laatuvirhe ? Millä perusteella ostaja voi esittää vaatimuksia myyjälle ? Miten taloyhtiön kunnossapitovastuu vaikuttaa ? Miten reklamaatio tulee tehdä ? Voiko myyjä saada ostajalta vahingonkorvausta ?   Asuntokauppalain 6...