Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy (”Laaka”)
Y-tunnus: 1907043-9
Hallituskatu 23 3. krs, 90100 OULU
Puh.: 010 841 9900
E-mail: laaka@laaka.fi

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jussi Laaka Puh.: 0400 410 720 E-mail: jussi.laaka@laaka.fi

 1. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, kehittämiseen ja hallintaan liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

 1. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), kieli, yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus;
 • asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot sisältäen myös toimeksiantojen asiasisällön oikeudellisen luokituksen sekä asiakkaiden vastapuolet
 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin sisältyvien tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä ja luottotietorekisterit. rekisterin perustietoja voidaan myös hankkia ja päivittää niitä koskevia palveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän asianajotavan velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita, jolloin tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimusteitse.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Laaka järjestää rekisterin tietoturvan lain edellytykset täyttäen yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai alihankkijalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Siltä osin kuin rekisterin sisältämiin tietoihin kohdistuu Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden mukainen erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, Laaka käsittelee kyseisiä tietoja ko. ohjeiden velvoittamalla tavalla.

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö Laakan rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti Laakan luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Laakaa korjaamaan virheellinen tieto.

 

Yhteistyössä

Asunto ja kiinteistökaupan oikeudelliset palvelut

Kokeneet ja luotettavat asunto- ja kiinteistökauppaan perehtyneet lakimiehet apunasi asuitpa missä päin Suomea tahansa.

© 2021 Kiinteistölakimiehet┃RekisteriselosteKäyttöehdot