Salainen virhe asunnon kaupassa

Mikä on salainen virhe ? Mikä on salainen laatuvirhe ? Millä perusteella ostaja voi esittää vaatimuksia myyjälle ? Miten taloyhtiön kunnossapitovastuu vaikuttaa ? Miten reklamaatio tulee tehdä ? Voiko myyjä saada ostajalta vahingonkorvausta ?   Asuntokauppalain 6 luvun 11 §:n 4-kohta: ”Kaupan kohteessa on virhe, jos se on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi … Jatka artikkelin Salainen virhe asunnon kaupassa lukemista