Osakkeenomistajan teettämät asuinhuoneiston muutostyöt

Oikeus muutostyöhön osakehuoneistossa Asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 1 § 1 momentin mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä / teettää ulkopuolisella omalla kustannuksellaan hallitsemassaan osakehuoneistossa yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukaisia muutoksia. Yksi keskeisimmistä säännöksistä on asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 1 § pykälän 2 momentin määräys, jonka mukaisesti osakkeenomistajan on muutostyötä tehdessään / teettäessään huolehdittava siitä, että muutostyö suoritetaan hyvän … Jatka artikkelin Osakkeenomistajan teettämät asuinhuoneiston muutostyöt lukemista